Co je Typografie

Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Dělí se na mikrotypografii a makrotypografii. Mikrotypografie se zabývá uměleckou tvorbou písma. Makrotypografie se zabývá umístěním písma na stránku, proporcemi titulků, textů a ilustrací, v češtině se tradičně nazývá grafická úprava.

Historie

Dějiny typografie začaly kolem poloviny 15. století s Gutenbergovým knihtiskem. Vznikly nové formy písma, jako humanistické a novogotické. V českých zemích se objevily knihtiskárny v 15. století. Novogotické písmo bylo odvozeno ze středověkého gotického písma. V 16. století se rozvinula také antikva a renesanční typografie. Barokní a klasicistické období přineslo nové styly písma. V 19. století typografie upadla, ale na konci století se začala obnovovat. V 20. století přišly technologické inovace, jako fototisk a digitální tisk.

Spojník

Stiskněte tlačítko mezi . a Shift na klávesnici. A máte spojovník.
Ale kdy napsat spojovník a kdy pomlčku? Možná jste tyto dva znaky celý život zaměňovali. Pojďme se na to společně podívat Spojovník je krátká vodorovná čára, kterou pište vždy bez mezer. Slouží ke spojování složených výrazů nebo dělení slov.


Příklad

 • česko-anglický
 • technicko-ekonomický
 • frýdecko-místecký
 • Příklad

 • ping-pong
 • play-off
 • e-mail
 • Příklad

 • bude-li
 • není-li
 • chceš-li


 • Pomlčka

  MacOS: Option + Spojovník
  Win: Alt + 0150
  Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2013

  Pomlčka je krátká vodorovná čára, která je o něco delší než spojovník. Může se sázet s mezerami i bez mezer.
  Pokud pomlčka naznačuje přestávku v textu nebo nahrazuje čárku v souvětí, oddělte ji z obou stran mezerou. Interpunkce (např. vykřičník) se sází hned za pomlčku bez mezery.

  Příklady:

 • Do práce jsem šel – co bych byl doma také platný.
 • Nechoď tam, Frantíku, nebo –!
 • Na oslavu jsem pozvala jen dva lidi – tebe a Honzu.
 • Pomlčku klidně používejte i jako náhradu za „a“, „až“, „od–do“, „odkud–kam“, „versus/proti“.V těchto případech sázejte pomlčku bez mezer.
 • Příklady:

 • dálnice Praha – Brno
 • strana 23 – 26
 • otevírací doba 8.00 – 16.00 hodin
 • termín 1.–7. 3. 2020
 • Příklady:

 • v letech 1990 – 1991
 • zápas Kometa – Sparta
 • rychlík České Budějovice – Ústí nad Labem
 • autobusová linka Praha – Karlovy Vary


 • Mínus

  MacOS: Prohlížeč znaků
  Win: Alt + +2212 – pokud vám zkratka nefunguje, zkuste si v registrech povolit Hexa kód
  Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 002D3

  Je to téměř k nevíře, ale tak běžné znaménko, jako minus, se na běžných klávesnicích nevyskytuje. Minus je oproti pomlčce (+ – =) či spojovníku (+ - =) posunutý tak, aby byl ve stejné výšce jako vodorovná čárka ve znaménku plus (+ − =). Pokud minusem značíte záporné číslo, sázejte jej bez mezery. Naopak znaménka matematických operací oddělte z obou stran mezerou. V klasické sazbě mezerou zúženou.

  Příklady:

 • −10
 • 100- 25 = 75
 • Vodorovné čáry

  Datum

  Číselné datum působí nejlépe, když ho zapíšete vzestupně – den, měsíc a poslední rok (2. 8. 2020), pak i slovně (2. srpna 2020). Datum v obou případech zapište s mezerami za tečkou. Zápis data ve formálnějších textech pište dvoumístným způsobem (02.08.2020), ale v tomto případě mezeru za tečkou už vynechte.
  Zápis bez mezer používejte také v případě, že chcete psát datum sestupně, tedy rok, měsíc a poslední den. Při tomto zápisu nepište tečku, ale spojovník (2020-08-02).
  Nezapomeňte, že pokud chcete datem vyjádřit „od–do“, používejte pomlčku bez mezer. Jestliže jsou okolo pomlčky „víceslovné“ výrazy, pište ji pro lepší čitelnost s mezerami z obou dvou stran.

  Příklady:

 • 27. 2. 1990
 • 27.02.1990
 • 1990-02-27
 • Příklady:

 • 1.–13. listopadu
 • ledna – 31. prosince 2019
 • 11. 4. – 12. 6. 2018
 • 13. 1. 2010 – 31. 12. 2020

 • Čas

  Časové údaje v hodinách a minutách oddělujte tečkou nebo dvojtečkou bez mezer. Slova hodina, minuta a sekunda pak krátíte mezinárodními značkami h, min, s nebo zkratkami h., hod., min. Zkratku pro sekundu vždy pište bez tečky.

  Příklady:

 • 8.30, 8:30
 • 10 h, 12.45 hod
 • 10 h., 12.45 hod.
 • Příklady:

 • 8 h, 8 h. i 8 hod.; 30 min i 30 min.
 • Odjezd vlaku 16.30 h.
 • 16:30:15 (16 hodin, 30 minut, 15 sekund)
 • 10–⁠13 hod.
 • Uvozovky

  Jednoduché uvozovky

   MacOS: Option + N, Option + H
   Win: Alt + 0130, Alt + 0145
   Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201a, Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2018

  Dvojité uvozovky

   MacOS: Option + Shift + N, Option + Shift + H
   Win: dvojité: Alt + 0132, Alt + 0147
   Linux: dvojité: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201e, Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201c

  Ach ty uvozovky… Uvozovky jsou párová interpunkční znaménka a používáme je například k vyjádření přímé řeči a nespisovných či ironických výrazů. Sázejte je k textu vždy bez mezer. Při sazbě si myslete na to, v jakém jazyce text píšete, protože každý jazyk má svá typografická pravidla.
  Čeština nejčastěji používá tyto dva druhy uvozovek: ‚jednoduché‘ a „dvojité“. Na klávesnici bohužel najdete jen ty “americké”, a proto je nechtěně zaměňujeme. Ve většině případů používáme dvojité uvozovky ve tvaru 99 (dole) a 66 (nahoře). Americké mají tvar 66 a 99, jak uvidíte na obrázku níže. Při zápisu uvozovek a dalších interpunkčních znamének se držte určitých pravidel, které vám uvedu na jednoduchých příkladech.
  Pokud do uvozovek vkládáte celou větu, pište druhé uvozovací znaménko až za znaménko interpunkční:
  „Cílem našeho života je být šťastný.“
  V případě, že do uvozovek vložíte pouze jedno slovo nebo část věty, pište nejprve koncové uvozovky a poté vhodnou interpunkci.
  Moje maminka vždy říkala, že „všechno bude fajn“.  Uvozovky


  A teď něco málo z mluvnice. Připomeňme si, co je přímá řeč a co uvozovací věta. Přímá řeč je ohraničena uvozovkami a jedná se o doslovné přepsání řeči. Uvozovací věta uvozuje na přímou řeč a má informativní funkci, říká nám jak kdo mluví.
  Pokud uvozovací větu vložíte do přímé řeči, oddělte ji z obou stran čárkami a obě části přímé řeči označte uvozovkami:
  „A tady všude,“ řekl nahlas, „jsem byl.“
  Jestliže přímou řeč zakončíte otazníkem nebo vykřičníkem, čárku před druhými uvozovkami už nepište:
  „Už to chápu!“ odpověděl Honza.
  Pokud přímou řeč uvedete větou, zapište za ní dvojtečku s mezerou a poté uvozovky. V tomto případě začněte přímou řeč vždy velkým písmenem.
  Učitel matematiky řekl: „Napíšeme si test!“
  Pokud uvozovací větu vložíte za přímou řeč, začněte ji malým písmenem, a to i za předpokladu, že předcházející přímou řeč zakončíte otazníkem nebo vykřičníkem.
  „A teď si napíšeme diktát!“ překvapil žáky učitel.  Uvozovky 2

  Výpustka

  MacOS: Option + Shift + ů
  Win: Alt + 0133
  Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2026

  Slyšíte tento název poprvé? Nic si z toho nedělejte. Krátce její význam vysvětlím. Výpustka, jinak také trojtečka je interpunkční znaménko, a proto se k ní tak i chováme. Jedná se tedy o jeden znak, ne o složeninu tří samostatných teček. Vyjádříte jí nedokončenou řeč nebo vynechanou část textu. Pokud použijete výpustku na konci věty, další tečku za větou již nepište. Jestliže za trojtečku napíšete další interpunkční znaménko, napište mezeru až za ním. Při zápisu neúplného výčtu, kdy nahrazujete jednu nebo více položek, mezeru napište před výpustku.

  Příklady:

 • Nezlob, nebo…!
 • Deset, dvacet, třicet, …, až do padesáti.
 • Nevím… jak bych… to řekla… musím si to rozmyslet…
 • Písmo

  Druhy písma
  a) neproporcionální: všechny znaky mají stejnou šířku. S neproporcionálním písmem pracuje např. psací stroj.
  b) proporcionální: znaky mají přiměřenou šířku, např. znak m je širší než znak i. Většinou s tímto písmem pracují současné počítačové textové editory.

  Neproporcionální písmo
  Práce s ním je snadná. V době největšího používání neproporcionálního písma byla zavedena tzv. normovaná strana. Tento termín se používá pro definování rozsahu textu. Původní význam: Jedna normovaná strana je 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů. Dnešní význam (oba typy písma): Jedna normovaná strana je 1800 znaků včetně mezer.

  Proporcionální písmo
  Práce s ním je složitější, pro běžného uživatele je však řešena softwarově, takže naráží jen na některé problémy. Např. odstavec se striktně musí odsazovat buď pomocí stylů, nebo tabelátorem (zobrazí se neviditelný znak . Při použití šesti mezer (analogie práce s neproporcionálním písmem) je text rozházený, protože mezery mají různou šířku v závislosti na okolním textu.

  Příklady:

 • Skutečná výška písmen závisí na konkrétním typu písma, různá písma téhož stupně mohou mít různé výšky odpovídajících písmen.
 • Velikost písma se udává v bodech (points) a volí se podle formátu a typu tiskoviny.
 • Malé písmo brzy unavuje zrak.
 • U velkého písma lidské oko není schopné naráz obsáhnout více písmen.
 • Příklady:

 • Pro děti předškolního věku se používají velikosti 20 a 24 bodů.
 • Dětské knihy se sází v velikostech 14 a 16 bodů.
 • Učebnice, knihy většího formátu a odborné práce na formátu A4 se sází v velikosti 11-12 bodů.
 • Většina knih se sází v velikosti 10 bodů.
 • Příklady:

 • Časopisy a rozsáhlá knižní díla se sází v velikosti 9 bodů.
 • Noviny a knihy malého formátu se sází v velikosti 8 bodů.
 • Druhy písma

  Základní typografické pojmy

  Písmová osnova určuje poměr velikosti písmen (důležité např. ve WORDu v tzv. editoru rovnic). Při převodu textových souborů mezi různými programy se v některých případech osnova mění. Přesný vzhled souboru je zachován např. ve formátu pdf (čitelný programem Adobe Acrobat).

  Font

 • je úplný soubor znaků jednoho typu písma. Nejčastěji používáme TIMES NEW ROMAN nebo ARIAL.
        Př.: Tento text je psán fontem Times New Roman. Tento text je psán fontem Arial.
 • Typy

 • Kurzíva (italika) je nakloněné písmo.
        Př.: Tento text je psán kurzívou.
 • Verzálka – velké písmo
 • Mínuska – malé písmo
 • Kapitálka – malá verzálka
 • Vyrovnání

 • Je úprava mezipísmenných mezer mezi dvojicemi písmen tak, aby měly opticky stejnou velikost.
        Př.: Tento text není vyrovnaný. Tento text je vyrovnaný.

 • Vyznačení

 • je způsob zvýraznění částí textu.
 • Podtrhávání a p r o l o ž e n í se používalo zejména při psaní na stroji. V počítačové sazbě se používá výjimečně. zejména proložení způsobuje technické problémy (slovo se může na konci řádku bez varování rozpadnout na dvě části).
  V počítačové sazbě se používá buď kurzíva, nebo písmo tučné (bold). Je také možno zvýraznit pomocí VELKÝCH PÍSMEN.

  Čísla

  Běžný souvislý text

 • jednoduché číslo píšeme slovy (jeden, sto).
 • Technický text

 • užíváme číslice, věta nezačíná číslicí

 • používáme desetinnou čárku (nikoliv tečku)

 • a) 29 000 mezera mezi řády
  b) 3,14 desetinná místa oddělujeme čárkou
  c) 16. řadová číslovka
  d) a2 H2O horní a dolní indexy

  Peněžní částky

  50 Kč  Kč 50,00  10 000 €  130 Sk  czk 60

 • pomlčka zastupuje dvě nuly

 • nedoporučuje se zápis 50,- Kč ani Kč 50,-; raději zapisovat celým číslem: 50,00 Kč, ale lépe 50 Kč
 • Jednotky

 • stupeň se standardně odděluje od předcházejícího slova mezerou

 • ve smyslu přídavného jména se sází bez mezery

 • výjimkou je stupeň jako jednotka úhlu, údaj stupeň — minuta — vteřina se sází bez mezer

 • a) 30 % = třicet procent  30% = třicetiprocentní
  b) 20 ° = dvacet stupňů   12° = dvanáctistupňový
  c) 4 ‰ = čtyři promile   2km = dvoukilometrový
  d) Venku je necelých 7 °C. Nejvíce mu chutná 12° pivo. (dvanáctistupňové)
  e) Dvě ramena trojúhelníku svírala úhel 75°26‘40“.

  Skloňování číslovek

  a) Do osmnácti let → do 18 let nikdy ne 18ti, 18-ti
  b) devatenáctiletý → 19letý
  c) 22letý = dvacetidvouletý (dvaadvacetiletý)

  Směrovací čísla

 • s mezerou po prvních třech číslech (602 00)
 • Zdroje


  Pecka Design
  Youtube
  Polygrafické taháky
  Wikipedia
  Gymkren